TUHBA

Waanzin 1 & Waanzin 2

Naar aanleiding van de Boekenweek 2015 maakte ik speciaal voor Linnaeus Boekhandel twee collages. De boekenweek heeft dit jaar het thema “Waanzin” met als motto “Te gek voor woorden”. De collages bestaan uit delen van foto’s van de medewerkers van Linnaeus Boekhandel.

De collages zijn 7 t/m 15 maart te bezichtigen in Linnaeus Boekhandel, Middenweg 29 te Amsterdam.

4 replies to “Waanzin 1 & Waanzin 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star