TUHBA

Boekenlegger

 

Voor mijn favoriete boekhandel in Amsterdam heb ik een boekenlegger ontworpen. Heel leuk om te doen en ook erg veel van geleerd. De boekenlegger is prachtig gedrukt door drukkerij Rob Stolk. Dus nu allemaal op een holletje naar Linnaeus Boekhandel 😉

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star