TUHBA

Vader en dochter

Dit is een digitale tekening, gemaakt in Photoshop. Ik maakte hem een jaar geleden. Ik wilde wat uitproberen en toen waren daar ineens vader en dochter. Ik vind het een lief beeld en het inspireert me om wat vaker te gaan experimenteren met deze meer schetsmatige stijl.

2 replies to “Vader en dochter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star